Tax Forms — Foomka Cashuurta

Taxpayer Registration Form
Foomka Cashuurta Diiwaangalinta

The link below is to the official registration form which can be downloaded and completed. Complete the form and file it with the required supporting documents to the Taxpayer Registration Office

Halkan waxad ka helaysaa foomka diiwaangalinta cashuur-bixiyaha ee ganacsatada. Cashuur-bixiye, waxa aad awood u leedahay in aad halkan foomka ka soo dajisato oo aad soo buuxiso, ka dib na, aad u soo gudbiso Waaxda Cashuuraha Berriga ee wasaaradda.

Taxpayer registration form – Halkan ka dejiso foomka – English/Soomali

Tax Clearance Certificate Application form
Foomka Codsiga Caddaynta Cashuur La’aanta

The link below is to the form for applying for a tax clearance, and guidelines for completing the form, in English.

Tax Clearance Form & instructions – English

Linkigan hoos ku xusan wuxu ku tusaya foomka codsiga caddaynta cashuur la’aanta eef.

Halkan ka dejiso foomka – Soomali

Employment income tax (Payroll Tax) Return
Cashuurta Shaqaalaha, marka la buuxiyo foomka ay ku soo noqoto qofka shaqaalaha (Return Form)

The link below is to the payroll income tax form, and guidelines for completing the form, in English.

Payroll Tax Return Form – English

Linkigan hoos ku xusan wuxu ku tusaya  foomka loo yiqaano return form ee cashuurta shaqaalaha.

Halkan ka dejiso foomka – Soomali