Tax & Tariffs

New Tax and Customs Laws

Tax Guides

Tax Forms

Customs Guides

Customs Forms

Tax and Tariffs – Old Law

Tacriifadaha Cashuuraha Dawlada Dhexe ee Saameeya Dakhliga, Kharashka iyo Maamulka D/Hoose

Waxa ka mida ah:-

 1. Tigidhka ku dhajinta waraaqaha (Revenue Stamp)
 • Araajida (Applications)                                            =     6,000 SLSH
 • Taysarooyinka                                                           =     20,000 SLSH
 • Mulkiyadaha                                                              =     20,000 SLSH
 • Liisamada (Licenses )                                                =     20,000 SLSH
 • Cadaymaha Kala Duwan sida Shalada IWN          =     20,000 SLSH
 • Qaansheegatooyinka (Invoices)                             =     10,000-10,000
 1. Tigidhka Hawsh (Stamp Duty)

Tigidhka hawsha (Stamp Duty) waxa uu ku dhacayaa wadarta dakhlig kasta oo la qabto ama juwin lagu qabto iyo wadarta qaansheegatooyinka  la cashuuraayo waana 2.5%

 1. Cashuurta qaansheegatooyinka
 • Diiwaangelinta                                                                              =    5%
 • Tigidhka ama moorka (Stamp Tax                                             =    2.5%
 • Cashuurta Maamulka (Administration)                                    =    2%
 • Cashuurta Gadista (Sales Tax)
  ( Tani Qaansheegtooyinka Kuma Wada Dhacdo)                =      5%
  (Fiiro Gaara) Wadarta qaansheegtooyinka cashuurtooda waxa lagu sii dhufaynayaa 2.5% ah tigidhka hawsha (Stamp Duty).
 1. Cashuurta Shaqaalaha (Payroll Tax)                             

Dakhliga shaqaalaha waxaa lagu cashuurayaa :-

 • Tigidhka ama Moorka ( Stamp Tax)                                         =   1%
 • Cashuurta Dalhliga                                                                      =   5%
 1. Kala Wareejinta Handita

Waxa lagu cashurayaa:-

 • Diiwaangelin (Registration)                                                =  2%
 • Cashuurta Maamulka                                                          =  2%

Intaasi waxaa dheer 2.5% ah tigidhka hawsha (Stamp Duty) lagu dhufanayo wadarta labada sare.

Waxaa xusid mudan oo intaa dheer ilaalinta dakhliga oo runtii aad u tidhiin dabadrka ugu muhiimsan, taas oo markaas ganacsatada siinaysaan liisamada aad ku xidhaan inay naga soo qaataan warqada cadnaysa inaan wax cashuur ah Revenue-gu ku lahayn.

Waxaa kale oo muhiim ah ganacsadaha cashuur diidka ah inaad ka laashaan liisanka aad siisaan mar aanu idiin soo gudbino si aynu uga xidhno meherada ilaa inta uu ka bixinayo cashuurta.

Waxaan aad ugu jaowaynahay in aad hawshaa cashuuraha si laxaad leh xil iskaga saari doontaan idiinkoo markii hoeba si hagar li ahnoogal hawl-geli jiray.

 

Tacriifadda Baabuurta

Nooca Baabuurka H.P/TONE 1.1.6.2 R/L 1.4.2.1 1.1.6.1 TOTAL
Mini Bus 10-20 Seat 24,523 3,679 564 720 29,486
Buses 20-30 Seat 29,395 4,410 677 862 35,344
             
Wixii ka wayn   38,213 5,732 879 1,121 45,945
Gaadiidka Yaryar 5-9 HP 19,488 2,924 449 572 23,433
Gaadiidka Yaryar 10-13 HP 24,715 3,708 569 725 29,717
Mark 11 14 HP 41,120 6,168 946 1,206 49,440
  15-20 HP 50,112 7,517 1,153 1,470 60,252
             
4WD & Wixii la Mid ah 16-19 HP 41,462 6,220 954 1,216 49,852
Datsun 20-21 HP 82,240 12,336 1,892 2,412 98,880
Surf 21-26 HP 115,536 17,331 2,658 3,389 138,914
Land Cruiser 26-30 HP 144,017 21,603 3,313 4,224 173,157
Wixii Ka Wayn   167,040 25,056 3,842 4,899 200,837
             
Gaadiidka Xamuulka 1 Tone 24,493 3,674 564 719 29,450
Gaadiidka Xamuulka 2-3 Tones 39,139 5,871 901 1,148 47,059
Gaadiidka Xamuulka 4 Tones 52943 7,942 1,218 1,553 63,656
Gaadiidka Xamuulka 5 Tones 63,531 9,530 1,462 1,863 76,386
Gaadiidka Xamuulka 6 Tones 81,850 12,278 1,883 2,401 98,412
Gaadiidka Xamuulka 7 Tones 98,220 14,733 2,259 2,881 118,093
Gaadiidka Xamuulka 8 Tones 116,928 17,540 2,690 3,429 140,587
Gaadiidka Xamuulka 9 Tones 140,314 21,048 3,228 4,115 168,705
Gaadiidka Xamuulka 10-11 Tones 154,345 23,152 3,550 4,527 185,574
Gaadiidka Xamuulka 12 Tones 158,990 23,489 3,657 4,663 191,159
Gaadiidka Xamuulka 13 -18 Tones 190,788 28,619 4,389 5,595 229,391
Gaadiidka Xamuulka 19-23 Tones 248,023 37,204 105,705 7,274 298,206
Gaadiidka Xamuulka 24 Tones 341,040 51,156 7,844 10,001 410,041
Wixii Ka Wayn   443,352 66,503 10,198 13,001 533,055
             
Wiishashka Mobile Crain 10-20 Tones 116,000 17,400 2,668 3,402 139,470
Wiishashka Mobile Crain 21-30 Tones 231,000 34,800 5,336 6,804 278,940
Wiishashka Mobile Crain 31-55 Tones 348,000 52,200 8,004 10,206 418,410

 

 

  1.1.6.2 1.4.4.5 1.4.2.1 1.4.4.4 1.1.6.1 Total
Mark 11 61,680 80,000 1,419 9,252 1,809 154,160
Zuzuki 62,193 80,000 1,430 9,328 1,823 154,774
Surf 173,304 80,000 3,986 25,996 5,083 288,369
L/Cruiser 216,026 80,000 4,969 32,404 6,335 339734
Raaxo TaxiHP -9 29,232 80,000 672 4,385 857 115,146

 

Diiwaan Gelinta Shirkadaha

1.1.4.5.6 = 1% Tax Sidii hore

1.4.2.1 = 2% Tax

1.1.6.1 =2% Duty

 

Qandaraasyadda Shirkadaha

1.1.4.6 = 3% Tax Sidii Hore

1.4.2.1 = 2% Tax

1.1.6.1 = 2% Duty

 

Kirada Guryaha

1.1.3.5 = 10% Tax

1.4.2.1 = 2% Tax

1.1.6.1 = 2% Duty

 

M/M Ganacsiga

1.1.1.3 = 10% Net Profit

1.4.3.1 =  Ganaax

 

M/M Ganacsig

1.4.2.1 = 2% Net Profit

1.1.6.1 = 2% Duty

 

Kala Wareejinta Baabuurta

1.4.2.1.2 = 2 % Tax = $55 or $ 105

M/T = 2 % Tax = 2% * 55 =1 %  or 2% * 105 = $2

1.1.6.1 = 2% Duty

 

Kala Wareejinta Dhulka

1.1.4.5.6 = 2% Tax

1.1.6.1 = 2% Duty

 

Kiraynta Baabuurta

1.1.4.5.6 = 3% Tax

1.4.2.1 = 2 %

1.1.6.1 =2.18 Tax

 

Sales Tax (Cash .Gadista)

1.1.4.1.2 = 5%

 

Cash, Dakhliga Shaqaalaha

1.1.1.1  =5% Tax

1.1.6.1 = 1% Tax

 

Liisan ka Waaweyn

1.4.2.7 = 300,000

L/L =15% Value

1.4.2.1 =2% Admin

1.1.6.1 = 2.5% Duty

 

Liisanka Yaryar

1.4.2.7 = 230,000

L/L = 15 % Value

1.4.2.1= 2% Duty

1.1.6.1 = 2.5% Duty

 

Diiwaan Gelinta Baabuurta Cusub

1.1.4.5.6 = 3% Value R/Tax

1.4.2.1 =  2% Value

1.1.6.1 = 2.5% Duty

 

Liisanka Dhismaha A

1.1.4.5.3 = 3,000,000

1.4.2.1 = 2% Value

1.1.6.1 = 2.5% Duty

 

Liisanka Dhismaha B

1.1.4.5.3 = 2,000,000

1.4.2.1 = 2% Value

1.1.6.1 = 2.5% Duty

 

Liisanka Dhismaha C

1.1.4.5.3 = 1,500,000

1.4.2.1 = 2% Value

1.1.6.1 = 2.5 %

 

Liisanka Macradada

1.1.4.5.3 = 2,000,000

1.4.2.1 = 2% Values

1.1.6.1 = 2.5% Duty

 

Liisanka Soo Dejinta & Dhoofinta

1.1.4.5.3 = 6,000,000

1.4.2.1 = 2% Values

1.1.6.1 = Duty

 

Liisanka Dhoofinta

1.1.4.5.3 = 2,000,000

1.4.2.1 = 2% Values

1.1.6.1 = 2.5% Duty

 

Liisanka Soo Dejinta

1.1.4.5.3 = 4,000,000

1.4.2.1 =- 2% Values

1.1.6.1 = 2% Duty

Liisanka Wakiilka Maraakiibta

1.1.4.5.3 = $500

1.4.2.1 = 2% Values

1.1.6.1 = 2% Duty

 

Liisanka Rarista & Dejinta

1.1.4.5.3 = $500

1.4.2.1 = 2% Values

1.1.6.1 = 2% Duty

 

Liisanka Jediidinta (Waa Weyn)

1.4.2.7 = 100,000

L/L = 15% Value

1.4.2.1 = 2% Duty

1.1.6.1 = 2.5% Duty

 

Liisanka Jadiidinta (Yaryar)

1.4.2.7 = 80,000

L/L = 15% Value

1.4.2.1 = 2% Duty

1.1.6.1 = 2.5% Duty